Contact | 050-7370340

Privacyverklaring

Zorgplaza BV, gevestigd aan de Kanaalstraat 27, 9301 LP  RODEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.zorgplazanoord.nl 
Kanaalstraat 27
9301 LP  RODEN 
+31 50 7370340

Sieger Zoutman is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgplaza BV 
Hij is te bereiken via info@zorgplazanoord.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zorgplaza BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -Voor- en achternaam
 • -Geslacht
 • -Geboortedatum
 • -Adresgegevens
 • -Telefoonnummer
 • -E-mailadres
 • -Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Zorgplaza BVnoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zorgplaza BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • -Het afhandelen van uw betaling
 • -Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • -U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • -Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • -Zorgplaza BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Zorgplaza BV neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorgplaza BV) tussen zit. Zorgplaza BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zorgplaza BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorgplaza BV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting zoals service, onderhoud of garantie. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zorgplaza BV gebruikt functionele. Zorgplaza BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Naam Duur Doel
analytics _ga 2 jaar Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
analytics _gid 24 uur Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgplaza BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgplazanoord.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zorgplaza BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zouden het erg waarderen als u uw klacht eerst bij ons neer legt om te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorgplaza BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorgplazanoord.nl 
 

Voor vragen kunt u bellen met
050-7370340
of laat u gratis terugbellen.

Contactgegevens

Zorgplaza
Kanaalstraat 27
9301 LP Roden (Noordenveld)

050-7370340
info@zorgplazanoord.nl

Openingstijden

Maandag 9:00 - 17:30
Dinsdag 9:00 - 17:30
Woensdag 9:00 - 17:30
Donderdag 9:00 - 17:30
Vrijdag 9:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 16:00

Social media